Kompendium wiedzy na temat procedur awansu naukowego

Uwzględnia nowelizację Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z 13 stycznia 2023r.

Kup teraz w cenie 2199,00 zł

 

Najnowsza nowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z 13 stycznia 2023r wprowadza szereg zmian w zakresie procedur nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, które, choć ustawodawca określił jako „techniczne”, w rzeczywistości jednak wyłącznie techniczne nie są i mogą wprowadzić sporo zamieszania w uczelniach. A zatem w jaki sposób prawidłowo prowadzić postępowania bez zbędnych trudności, ale w sposób bezpieczny, ograniczając ryzyko prawne?

Kurs autorstwa Piotra Pokornego to jedyne tak kompleksowe i szczegółowe omówienie procedur i zasad na jakich opierają się postępowania związane z nadaniem stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora (zarówno w warstwie teoretycznej, jak i praktycznej), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (z uwzględnieniem nowelizacji UPSWiN ze stycznia 2023 r.). 

Wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (szczególnie w procedurach awansu naukowego) pozwala podzielić się nam wiedzą i doświadczeniami, które nie wynikają wprost z przepisów prawa, ale umożliwią Państwu o wiele łatwiejsze funkcjonowanie w tej materii. 

Co w sytuacji gdy zagadnienia prawne ulegną zmianom? W kursie Piotr Pokorny przedstawia niektóre planowane zmiany w przepisach. W przypadku gdy w omawianej materii wejdą w życie nowe zmiany prawne, materiały szkoleniowe będą na bieżąco aktualizowane. 

Taka sytuacja miała miejsce w przypadku najnowszej nowelizacji Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z 13 stycznia 2023r. Zaktualizowaliśmy kurs o wszystkie zmiany wynikające z nowelizacji, tak by każdy z uczestników miał dostęp do aktualnych materiałów. Zyskują Państwo w ten sposób pewność, że nieustannie mają dostęp do najświeższych informacji oraz że nie ominą Państwa żadne zmiany.


 

Co otrzymujesz w ramach kursu?

◼ Dostęp do ponad 17 godzin dydaktycznych wysokiej jakości praktycznych materiałów eksperckich wideo, podzielonych na 6 modułów i 34 krótkie lekcje.  

Roczny dostęp do wszystkich materiałów i nagrań w ramach szkolenia.

Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu wystawiany przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

W cenie kursu udostępniamy Państwu gotowe wzory dokumentów, które wspierają̨ zastosowanie wiedzy w codziennej pracy.

Bieżącą aktualizację wszystkich materiałów w kursie na wypadek zmian prawnych.

Dostęp do dwóch nagrań webinarów IRSW: "Najczęstsze błędy i wątpliwości prawne dotyczące nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego" oraz "Zmiany w procedurach nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, wynikające z nowelizacji z dn. 13 stycznia 2023 r."


 

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

◼ Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom dowiedzieć́ się̨, w jaki sposób należy prowadzić́ postepowania w sposób prawidłowy i bezpieczny, ograniczając tym samym ryzyka prawne związane z ewentualnymi błędami.

Każdy z uczestników nabędzie umiejętności prawidłowego zrozumienia szczegółowego przebiegu poszczególnych procedur nadawania stopni/tytułu oraz podstaw merytorycznych branych pod uwagę przy nadawaniu stopni i tytułów.

 


 

Program kursu online

Nasze Kompendium wiedzy o procedurach awansu naukowego to ponad 17 godzin dydaktycznych kompleksowego omówienia i wyjaśnienia szczegółowych procedur i zasad na jakich opierają się postępowania związane z nadaniem stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora. By dodatkowo ułatwić Państwu korzystanie z materiałów, kurs został podzielony na 6 modułów oraz materiały dodatkowe:

Zagadnienia ogólne procedur awansowych: podstawy prawne, rodzaje stopni i uprawnienia do ich nadawania, organy nadające tytuł i stopnie, koszty postępowań oraz zasady wydawania dyplomów

◼ Procedury nadawania stopnia doktora: postępowania doktorskie, wymogi merytoryczne, opieka w procesie przygotowania rozprawy doktorskiej oraz weryfikacja efektów uczenia się, rozprawa doktorska oraz cały proces postępowania od wszczęcia do umorzenia

◼ Procedury nadawania stopnia doktora habilitowanego: omówienie całego procesu postępowania habilitacyjnego podobnie jak przy nadaniu stopnia doktora

◼  Procedury nadawania uprawnień równoważnych z posiadaniem stopnia doktora habilitowanego

◼  Procedury nadawania tytułu profesora: wymogi do nadania tytułu oraz cały proces postępowania

◼  Postępowania odwoławcze i nadzwyczajne


 

Dodatkowe korzyści

◼ Każdy uczestnik może uczyć się w tempie dopasowanym do własnych potrzeb  i możliwości. 

◼ Pracownicy mogą uczyć się w dogodnym dla nich czasie i miejscu, co pozwala im łączyć naukę z obowiązkami zawodowymi i osobistymi (możliwość odtwarzania na komputerze lub w telefonie). 

◼ Nasze kursy i szkolenia w formie online zwiększają skuteczność w przyswajaniu wiedzy, dzięki możliwości wielokrotnego wracania do nagrań wideo (badania dowodzą, że w ciągu godziny zapominamy 50% przekazanej wiedzy, w ciągu dnia 70%, a w ciągu miesiąca 90%).

◼ Podział kursów i szkoleń na  moduły i krótkie lekcje pełne praktycznej wiedzy sprzyja nauce i zapamiętywaniu, a także znacząco przyspiesza wyszukiwanie treści potrzebnych  w danym momencie. 

◼ Uczestnicy zyskują roczny dostęp do wysokiej jakości materiałów dydaktycznych  w formie nagrań wideo, uzupełnionych o dodatkowe materiały szkoleniowe (np. webinary, wzory dokumentów wspierające zastosowanie wiedzy w codziennej pracy). 

◼ Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w danym kursie/szkoleniu. 


 

Dla kogo jest ten kurs?

 Dla przewodniczących i członków organów nadających stopnie w podmiotach doktoryzujących i habilitujących.

 Dla pracowników administracji obsługujących i prowadzących postępowania związane z nadawaniem stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki.

◼  Dla członków Rady Doskonałości Naukowej i Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

◼  Dla doktorantów i młodych naukowców przed doktoratem.

◼  Dla naukowców przed habilitacją.

◼  Dla naukowców po habilitacji.W jaki sposób kupić dostęp do kursu?

Dostęp można uzyskać na dwa różne sposoby: 

1. Przez formularz zakupu i płatność online dostępny w ofercie danego kursu/szkolenia. Po kliknięciu opcji „Kup teraz” i wypełnieniu formularza zostaniecie Państwo przekierowani do płatności z systemu PayU (opcja przy zakupie abonamentu dla 1 osoby).

2. Jeśli płatność za dany kurs/szkolenie ma być dokonana tradycyjnym przelewem z uczelni lub/i interesuje Państwa zakup grupowy, zamówienia należy dokonać przez Biuro IRSW. W takim przypadku prosimy o przesłanie do nas wiadomości mailowej na adres: szkolenia@irsw.pl, z informacją o chęci zakupu kursu/szkolenia dla określonej liczby osób. Nasz pracownik przygotuje dla Państwa formularz zamówienia usługi, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT z 7-dniowym terminem płatności. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: szkolenia@irsw.pl; tel.: +48 530 448 968.

 

Kontakt i najczęściej zadawane pytania

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji lub chcą o coś zapytać przed zakupem, uprzejmie prosimy o kontakt e-mailowy szkolenia@irsw.pl lub telefoniczny +48 530 448 968.  Ponadto przygotowaliśmy również odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania.

Czy mogę kupić dostęp do kursu dla więcej niż jednej osoby?

Tak, istnieje możliwość zakupu kursu przez biuro (oferujemy atrakcyjne rabaty grupowe), jednak w tym celu należy skontaktować się biurem IRSW: szkolenia@irsw.pl. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, możliwy jest zakup kursu tylko dla 1 użytkownika wskazanego w formularzu zamówienia.

Kiedy otrzymam dostęp do kursu?

Uczestnik indywidualny, który dokona zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostęp otrzymuje automatycznie, po zaksięgowaniu wpłaty.
Uczestnik, który dokona zakup za pośrednictwem biura IRSW (opcja dostępna dla instytucji, które chcą wykupić kurs dla większej ilości osób) otrzyma dostęp po uregulowaniu płatności.

Kto jest organizatorem kursu?

Kurs powstał w ramach Akademii IRSW, czyli specjalnego projektu edukacyjnego realizowanego przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, pierwszą w Polsce instytucję kompleksowo wspierającą uczelnie w rozwijaniu ich potencjału.

Czy kurs jest aktualizowany?

Jeśli jakieś zagadnienie ulegnie dezaktualizacji lub pojawią się nowe ważne informacje dotyczące zagadnień objętych kursem, będzie ono w najszybszym możliwym czasie zaktualizowane. Uczestnicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.

Jesteśmy jednostką, która jest zwolniona z VAT-u. Czy możemy otrzymać taką fakturę?

Nie. Szkolenia i kursy online (w formie asynchronicznej) nie podlegają zwolnieniu z VAT-u, gdyż w rozumieniu przepisów podatkowych są to tzw. treści/produkty cyfrowe dostarczane drogą elektroniczną w ramach usługi abonamentowej (cyfrowej). Ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT).

O autorze

Piotr Pokorny

Prezes i współtwórca Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, prawnik, konsultant i szkoleniowiec w zakresie szkolnictwa wyższego z wieloletnim doświadczeniem trenerskim, zdobytym podczas szkoleń dla przedstawicieli kilkudziesięciu szkół wyższych w Polsce. Specjalizuje się w prawie o szkolnictwie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa awansu naukowego, strategicznym podejściu do zarządzania uczelnią oraz w ewaluacji i tworzeniu systemów zapewniania jakości kształcenia.

Dotychczas przeszkolił ponad 2000 osób z zakresu prawa awansu naukowego.

Współautor komentarza C.H. BECK do przepisów o awansach naukowych. Autor i współautor publikacji, ekspertyz, opinii oraz interpretacji prawnych z zakresu szkolnictwa wyższego. W latach 2012-2018 był ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a w latach 2013-2014 członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie brał udział m.in. w pracach Komisji Ekonomiczno-Prawnej (sekretarz) oraz Komisji Uprawnień Akademickich.

Zamów nasz kurs online

| Ponad 17 godzin dydaktycznych kompleksowej wiedzy | Roczny dostęp do kursu | Certyfikat udziału | Wzory najczęściej używanych dokumentów | Bieżąca aktualizacja kursu |

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn