Jakość działalności naukowej - efektywność, widoczność i wpływ społeczny

Kup teraz w promocyjnej cenie: 629.00 zł

 

Jak budować strategię rozwoju badań naukowych i zarządzać działalnością naukową w uczelni? Jak stworzyć politykę naukową? To kluczowe kwestie, które dr Katarzyna Świerk szczegółowo omawia w niniejszym szkoleniu.

Jak pokazała ostatnia ewaluacja jakości działalności naukowej, kluczem do osiągnięcia przez uczelnie dobrych wyników jest ciągłe doskonalenie zarządzania działalnością naukową. By ułatwić Państwu ten proces Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (IRSW) proponuje autorskie szkolenie online dr Katarzyny Świerk.

To pierwsze na rynku kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z jakością badań naukowych, które są elementem budowania strategii rozwoju badań naukowych. Odnosi się nie tylko do szybko zmieniających się polskich przepisów prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego, ale przede wszystkim opiera się o europejskie trendy.


 

Co otrzymujesz w ramach szkolenia? 

◼ Blisko 3 godziny praktycznych wideoprzewodników, podzielonych na 3 moduły i aż 12 zagadnień.

Roczny dostęp do wszystkich materiałów i nagrań w ramach szkolenia.

Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu wystawiany przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.


 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

◼ Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu budowy strategii rozwoju badań oraz tworzenia polityk naukowych.

◼ Pracownicy pozyskają wiedzę na temat tego, jak efektywnie motywować badaczy i wyznaczać im odpowiednie cele. 

◼ Każdy uczestnik nabędzie umiejętność szerokiej interpretacji wskaźników bibliometrycznych, krytycznej oceny mierzalnej efektywności działalności naukowych.

◼ Szkolenie przyczyni się do nabycia lub rozwoju kompetencji w zakresie wyszukiwania kluczowych elementów do budowy strategii rozwoju.

◼ Uczestnicy zyskają szeroki ogląd najnowszych trendów polskich oraz europejskich, będących źródłem inspiracji dla rozwijania badań naukowych.
 

 

Program szkolenia

Szkolenie „Jakość działalności naukowej – efektywność, widoczność i wpływ społeczny” to blisko 3 godziny praktycznych wideoprzewodników, podzielonych na następujące moduły i zagadnienia:
 

Jakość i doskonałość działalności naukowej:

◼ Zagadnienia wprowadzające - definiowanie jakości działalności naukowej, wzorce i mierniki produktywności naukowej oraz jej pomiary;

◼ Doskonałość naukowa - definiowanie doskonałości naukowej, program IDUB i jego analiza, ocena produktywności badawczej oraz wytyczne DORA dotyczące jakości;

◼ Mierniki efektywności akademickiej - podstawowe typy mierników, a także alternatywne metody mierzenia wpływu publikacji naukowych;
 

Widoczność/wskaźniki bibliometryczne:

◼ Bibliometria - rys historyczny i podstawowe mierniki;

◼ Narzędzie SciVal;

◼ Przykłady wykorzystania danych z SciVal do oceny oraz budowania sieci współpracy;
 

Praktyczny i społeczny wymiar działalności naukowej:

◼ Komercyjne wykorzystanie wyników badań;

◼ Ocena wpływu społecznego - system polski;

◼ REF jako przykład europejskiego systemu oceny;

◼ Prominentne tematy badawcze, czyli kluczowy element do budowania wpływu;

◼ Narzędzia do pomiaru wpływu - Societal Impact, SciVal, Springer ToolKid, a także alternatywne narzędzia do pomiaru interakcji z otoczeniem zewnętrznym;

◼ Nauka obywatelska - przykłady projektów społecznych.


 

Dodatkowe korzyści

◼ Każdy uczestnik może uczyć się w tempie dopasowanym do własnych potrzeb  i możliwości. 

◼ Pracownicy mogą uczyć się w dogodnym dla nich czasie i miejscu, co pozwala im łączyć naukę z obowiązkami zawodowymi i osobistymi (możliwość odtwarzania na komputerze lub w telefonie). 

◼ Nasze kursy i szkolenia w formie online zwiększają skuteczność w przyswajaniu wiedzy, dzięki możliwości wielokrotnego wracania do nagrań wideo (badania dowodzą, że w ciągu godziny zapominamy 50% przekazanej wiedzy, w ciągu dnia 70%, a w ciągu miesiąca 90%).

◼ Podział kursów i szkoleń na  moduły i krótkie lekcje pełne praktycznej wiedzy sprzyja nauce i zapamiętywaniu, a także znacząco przyspiesza wyszukiwanie treści potrzebnych  w danym momencie. 

◼ Uczestnicy zyskują roczny dostęp do wysokiej jakości materiałów dydaktycznych  w formie nagrań wideo, uzupełnionych o dodatkowe materiały szkoleniowe (np. webinary, wzory dokumentów wspierające zastosowanie wiedzy w codziennej pracy). 

◼ Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w danym kursie/szkoleniu. Dla kogo jest to szkolenie?

 Dla osób pełniących funkcje związane z zarządzaniem nauką (prorektorzy, prodziekani, koordynatorzy dyscyplin naukowych, dyrektorzy Instytutów, kierownicy katedr, pełnomocnicy ds. rozwoju nauki).

Dla pracowników naukowych zaangażowanych w przygotowania do procesu tworzenia strategii rozwoju badań naukowych.

Dla osób odpowiedzialnych za realizację działań w ramach IDUB, pracowników administracyjnych uczestniczących w procesie wspomagania badań naukowych (dział ds. nauki, pion prorektorów ds. nauki).

Dla pracowników jednostek organizacyjnych uczelni odpowiedzialnych za upowszechnianie wyników badań/kształtowanie wizerunku uczelni.

Dla pracowników bibliotek (działów analiz bibliotecznych, osób odpowiedzialnych za interpretację danych bibliometrycznych).
Zobacz fragmenty szkolenia


 W jaki sposób kupić dostęp do szkolenia online?

Dostęp można uzyskać na dwa różne sposoby: 

1. Przez formularz zakupu i płatność online dostępny w ofercie danego kursu/szkolenia. Po kliknięciu opcji „Kup teraz” i wypełnieniu formularza zostaniecie Państwo przekierowani do płatności z systemu PayU (opcja przy zakupie abonamentu dla 1 osoby).

2. Jeśli płatność za dany kurs/szkolenie ma być dokonana tradycyjnym przelewem z uczelni lub/i interesuje Państwa zakup grupowy, zamówienia należy dokonać przez Biuro IRSW. W takim przypadku prosimy o przesłanie do nas wiadomości mailowej na adres: szkolenia@irsw.pl, z informacją o chęci zakupu kursu/szkolenia dla określonej liczby osób. Nasz pracownik przygotuje dla Państwa formularz zamówienia usługi, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT z 7-dniowym terminem płatności. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: szkolenia@irsw.pl; tel.: +48 530 448 968.


 

Kontakt i najczęściej zadawane pytania

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji lub chcą o coś zapytać przed zakupem, uprzejmie prosimy o kontakt e-mailowy szkolenia@irsw.pl lub telefoniczny +48 530 448 968.  Ponadto przygotowaliśmy również odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania.

Czy mogę kupić dostęp do szkolenia dla więcej niż jednej osoby?

Tak, istnieje możliwość zakupu szkolenia dla większej liczby osób (oferujemy atrakcyjne rabaty), jednak w tym celu należy skontaktować się biurem IRSW: szkolenia@irsw.pl. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, możliwy jest zakup szkolenia tylko dla 1 użytkownika wskazanego w formularzu zamówienia.

Kiedy otrzymam dostęp do szkolenia?

Klient indywidualny, który dokona zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostęp otrzymuje automatycznie, po zaksięgowaniu wpłaty.
Klient, który dokona zakup za pośrednictwem biura IRSW (opcja dostępna dla instytucji, które chcą wykupić kurs dla większej ilości osób) otrzyma dostęp do szkolenia po uregulowaniu płatności.

Kto jest organizatorem szkolenia?

Szkolenie powstało w ramach Akademii IRSW, czyli specjalnego projektu edukacyjnego realizowanego przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, pierwszą w Polsce instytucję kompleksowo wspierającą uczelnie w rozwijaniu ich potencjału.

Czy szkolenie online jest aktualizowane?

Jeśli jakieś zagadnienie szkolenia ulegnie dezaktualizacji lub pojawią się nowe ważne informacje dotyczące zagadnień objętych szkoleniem, będzie ono w najszybszym możliwym czasie zaktualizowane. Klienci zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.

Jesteśmy jednostką, która jest zwolniona z VAT-u. Czy możemy otrzymać taką fakturę?

Nie. Szkolenia i kursy online (w formie asynchronicznej) nie podlegają zwolnieniu z VAT-u, gdyż w rozumieniu przepisów podatkowych są to tzw. treści/produkty cyfrowe dostarczane drogą elektroniczną w ramach usługi abonamentowej (cyfrowej). Ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT).

O autorze

dr Katarzyna Świerk

Ekspertka IRSW ds. działalności naukowej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie praktyczne w szkolnictwie wyższym. W ostatnich latach prowadziła szkolenia i doradzała uczelniom w przygotowaniu do ewaluacji jakości działalności naukowej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu społecznego. Wraz z zespołem Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego zrealizowała kilkanaście projektów audytowych, które były podstawą do doskonalenia funkcjonowania uczelni w obszarze naukowym. Jest certyfikowanym audytorem UE w zakresie HR Excellence in Research oraz Horyzont 2020 r. Wypracowane doświadczenia zaowocowały stworzeniem pierwszego szkolenia w formie kursu online.
 

Zamów szkolenie online

| Blisko 3 godziny praktycznych materiałów wideo | Roczny dostęp do szkolenia | Certyfikat potwierdzający udział |

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn