Jak skutecznie budować współpracę uczelni i instytutów badawczych z otoczeniem gospodarczym?

Komercjalizacja i działalność gospodarcza w szkolnictwie wyższym

Kup teraz w cenie: 549.00 zł


Jednym z filarów reformy systemu szkolnictwa wyższego oraz obecnej i przyszłej perspektywy finansowej programów operacyjnych jest zwiększenie współpracy uczelni z przemysłem. Co więc należy zrobić, aby zbudować efektywną relację na linii szkoła wyższa - otoczenie gospodarcze?

Aby pomóc pracownikom uczelni w lepszym zrozumieniu tematyki komercjalizacji przygotowaliśmy szkolenie online pt. "Komercjalizacja i działalność gospodarcza - jak skutecznie budować współpracę uczelni i instytutów badawczych z otoczeniem gospodarczym?".

Nasze szkolenie to ponad 3 godziny praktycznych materiałów wideo, roczny dostęp do wszystkich nagrań w ramach szkolenia oraz certyfikat uczestnictwa wystawiany przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.


 

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

◼ Ponad 3 godziny praktycznych materiałów wideo, podzielonych na 5 modułów tematycznych.
R
oczny dostęp do wszystkich nagrań w ramach szkolenia.
◼ C
ertyfikat uczestnictwa wystawiany przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.


 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

◼ Przedstawiamy w nim dobre praktyki w tworzeniu systemu transferu technologii i przygotowywaniu oferty komercyjnej uczelni.
◼ Pokazujemy jak usprawnić proces transferu technologii, jednocześnie ograniczając do minimum ryzyko i kosztowne błędy.
◼ Każdy z uczestników pozna szczegółowe procedury i zasady na jakich opiera się współpraca z otoczeniem gospodarczym, komercjalizacja oraz świadczenie usług naukowo-badawczych.
◼ Wskazujemy wszystkie istotne kwestie dotyczące powoływania centrum transferów technologii, spółek celowych, wynagradzania twórców, czy też sprzedaży i licencjonowania technologii.
◼ Zdobyta na szkoleniu wiedza pozwoli uczestnikom na uruchomienie procesów zwiększających przychody jednostek lub twórców oraz na uniknięcie kosztownych błędów przy sprzedaży i licencjonowaniu technologii oraz przy zawieraniu umów z partnerami gospodarczymi.


 

Program szkolenia

Szkolenie online "Komercjalizacja i działalność gospodarcza - jak skutecznie budować współpracę uczelni i instytutów badawczych z otoczeniem gospodarczym?" to 5 modułów tematycznych kompleksowego omówienia tematyki współpracy szkół wyższych z otoczeniem gospodarczym w dwóch aspektach - świadczenia usług naukowo-badawczych oraz komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej. W szkoleniu znajdują się następujące moduły:

◼  Zagadnienia ogólne dotyczące własności intelektualnej: pojęcia komercjalizacji, praw autorskich, praw majątkowych, komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej, a także wyniki prac B+R, oraz metody komercjalizacji wyników naukowych;

◼  Działalność gospodarcza w uczelniach, jednostki transferu technologii, regulaminy oraz wynagrodzenia twórców;

◼  Umowy w procesie transferu technologii: przenoszenie praw majątkowych oraz umowy o wspólności praw do wyników, umowy poufności i umowy licencyjne;

◼ Oferta zewnętrzna uczelni, ustawienia procesów marketingowych i sprzedażowych: identyfikacja potencjału uczelni, a także kontakt z klientami oraz aktywna sprzedaż;

◼  Komercjalizacja pośrednia powoływania spółek: rodzaje spółek w komercjalizacji pośredniej i zakładanie spółki krok po kroku.


 

Dodatkowe korzyści

◼ Każdy uczestnik może uczyć się w tempie dopasowanym do własnych potrzeb  i możliwości. 

◼ Pracownicy mogą uczyć się w dogodnym dla nich czasie i miejscu, co pozwala im łączyć naukę z obowiązkami zawodowymi i osobistymi (możliwość odtwarzania na komputerze lub w telefonie). 

◼ Nasze kursy i szkolenia w formie online zwiększają skuteczność w przyswajaniu wiedzy, dzięki możliwości wielokrotnego wracania do nagrań wideo (badania dowodzą, że w ciągu godziny zapominamy 50% przekazanej wiedzy, w ciągu dnia 70%, a w ciągu miesiąca 90%).

◼ Podział kursów i szkoleń na  moduły i krótkie lekcje pełne praktycznej wiedzy sprzyja nauce i zapamiętywaniu, a także znacząco przyspiesza wyszukiwanie treści potrzebnych  w danym momencie. 

◼ Uczestnicy zyskują roczny dostęp do wysokiej jakości materiałów dydaktycznych  w formie nagrań wideo, uzupełnionych o dodatkowe materiały szkoleniowe (np. webinary, wzory dokumentów wspierające zastosowanie wiedzy w codziennej pracy). 

◼ Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w danym kursie/szkoleniu. 

 


 

 

Dla kogo jest to szkolenie?

◼  Dla pracowników uczelni (naukowych i administracyjnych), świadczących usługi zewnętrzne oraz biorących udział w komercjalizacji.
◼  Dla nowozatrudnionych pracowników uczelni.
◼  Dla pracowników administracji obsługujących świadczenie usług i komercjalizację.
◼  Dla pracowników Centrów Transferu Technologii.
◼  Dla członków rad CTT.
◼  Dla doktorantów i młodych naukowców przed doktoratem.W jaki sposób kupić dostęp do szkolenia?

Dostęp można uzyskać na dwa różne sposoby: 

1. Przez formularz zakupu i płatność online dostępny w ofercie danego kursu/szkolenia. Po kliknięciu opcji „Kup teraz” i wypełnieniu formularza zostaniecie Państwo przekierowani do płatności z systemu PayU (opcja przy zakupie abonamentu dla 1 osoby).

2. Jeśli płatność za dany kurs/szkolenie ma być dokonana tradycyjnym przelewem z uczelni lub/i interesuje Państwa zakup grupowy, zamówienia należy dokonać przez Biuro IRSW. W takim przypadku prosimy o przesłanie do nas wiadomości mailowej na adres: szkolenia@irsw.pl, z informacją o chęci zakupu kursu/szkolenia dla określonej liczby osób. Nasz pracownik przygotuje dla Państwa formularz zamówienia usługi, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT z 7-dniowym terminem płatności. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: szkolenia@irsw.pl; tel.: +48 530 448 968.

 

Kontakt i najczęściej zadawane pytania

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji lub chcą o coś zapytać przed zakupem, uprzejmie prosimy o kontakt e-mailowy szkolenia@irsw.pl lub telefoniczny +48 530 448 968.  Ponadto przygotowaliśmy również odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania.

Czy mogę kupić dostęp do szkolenia dla więcej niż jednej osoby?

Tak, istnieje możliwość zakupu szkolenia przez biuro (oferujemy atrakcyjne rabaty grupowe), jednak w tym celu należy skontaktować się biurem IRSW: szkolenia@irsw.pl. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, możliwy jest zakup szkolenia tylko dla 1 użytkownika wskazanego w formularzu zamówienia.

Kiedy otrzymam dostęp do szkolenia?

Uczestnik indywidualny, który dokona zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostęp otrzymuje automatycznie, po zaksięgowaniu wpłaty.
Uczestnik, który dokona zakup za pośrednictwem biura IRSW (opcja dostępna dla instytucji, które chcą wykupić kurs dla większej ilości osób) otrzyma dostęp po uregulowaniu płatności.

Kto jest organizatorem szkolenia?

Szkolenie powstało w ramach Akademii IRSW, czyli specjalnego projektu edukacyjnego realizowanego przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, pierwszą w Polsce instytucję kompleksowo wspierającą uczelnie w rozwijaniu ich potencjału.

Czy szkolenie jest aktualizowane?

Jeśli jakieś zagadnienie ulegnie dezaktualizacji lub pojawią się nowe ważne informacje dotyczące zagadnień objętych szkoleniem, będzie ono w najszybszym możliwym czasie zaktualizowane. Uczestnicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.

Jesteśmy jednostką, która jest zwolniona z VAT-u. Czy możemy otrzymać taką fakturę?

Nie. Szkolenia i kursy online (w formie asynchronicznej) nie podlegają zwolnieniu z VAT-u, gdyż w rozumieniu przepisów podatkowych są to tzw. treści/produkty cyfrowe dostarczane drogą elektroniczną w ramach usługi abonamentowej (cyfrowej). Ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT).

O autorze

Grzegorz Kierner

Ekspert IRSW ds. komercjalizacji badań naukowych i Business Development Manager w firmie OPTeam S.A, a także ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, NCBiR oraz Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Łódzkiego. Posiada 15 lat doświadczenia w Politechnice Łódzkiej, jako kierownik Biura Karier, kierownik działu Innowacji i Współpracy z Gospodarką. Grzegorz Kierner jest konsultantem i szkoleniowcem w zakresie tworzenia efektywnych systemów transferu technologii w uczelniach. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów audytowych i doradczych w obszarze tworzenia strategii komercjalizacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Zamów nasze szkolenie online

| Ponad 3 godziny praktycznych materiałów wideo | Roczny dostęp do szkolenia | Certyfikat uczestnictwa

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn